Barbro badar

Ålder:
2-4 år
Längd:
30 min
Publik:
35 barn

Medverkande:
Josefina Karlsson Vergara

Pris:
2900 + resa

Barbro vill inte bada, men en dag sitter hon på stranden och hör ett litet rop på hjälp. Barbro hoppar i och hittar Simon, en sårad säl. Barbro har plåster i sin badväska. Efter Simon blivit omplåstrad visar han Barbro havets äventyr. Det blir spännande och lite farligt.

barbro badar