Föreställningar & Kurser

www.fotografmarialindberg.se

Mina föreställningar kan man dela upp i två kategorier. De som är visuella med väldigt lite ord. De bygger mer på händelser och upplevelser. Dessa föreställningar är anpassade för väldigt små barn. Jag har valt att utforma föreställningarna så för att jag upplever att det är så små barn uppfattar sin verklighet. De är väldigt fokuserade på något en stund, sedan byter de fokus till något annat.

Den andra kategorin handlar om teater som berör. Jag utgår ifrån egna upplevelser och sätter in de i kända folksagor eller skapar egna berättelser på teman som ensamhet, söthet, vänskap och maktstrukturer.

Välj en föreställning i listan för att läsa mer!